Logo Gminy Stare Juchy
Powróć do: O gminie

OSP

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYCH JUCHACH
ul. Ogrodowa 14, 19-330 Stare Juchy

Regon 511374848 
KRS 0000043413 
NIP 848-18-10-968 
rachunek bankowy 87933100040010010491690001

e-mail: osp.starejuchy@op.pl 

osoba kontaktowa:

skarbnik druh Tomasz Rogucki 
tel. 606 185 035

www.facebook.com/ospstarejuchy

Historia

Po zakończeniu działań wojennych i osiedleniu ziem gminy Stare Juchy przez obecnych mieszkańców w większych wsiach w 1946 roku została zawiązana Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach, która prowadziły działania ratownicze polegające na gaszeniu pożarów. Po wejściu ustawy o ochronie przeciwpożarowej w 1991 roku do zadań Ochotniczych Straży Pożarnych weszły nie tylko zadania związane z gaszeniem pożarów ale również likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań z zakresu ratownictwa, technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. Do realizacji tych działań ochotnicy wykorzystują dwa wozy pożarnicze  STARA 244 (GBM 2,5/16) i JELCZ (GCBAM 5/2,5). Dodatkowo OSP Stare Juchy posiada sprzęt specjalny w postaci pił spalinowych, motopompy pływającej, nożyc hydraulicznych, sań do ratownictwa lodowego, łodzi plastikowej z silnikiem wraz z przyczepką oraz ubrań specjalnych do ratownictwa wodnego i usuwania owadów. 04.04.1995 roku OSP Stare Juchy zostało wciągnięte do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Obecnie zarząd składa się z: 

  1. Prezes - Grzegorz Subota
  2. Naczelnik - Karol Gromadzki
  3. Z-ca naczelnika - Czesław Fiedorczyk
  4. Sekretarz - Karol Malinowski
  5. Skarbnik - Tomasz Rogucki
  6. Gospodarz - Przemysław Gromacki
  7. Komisja Rewizyjna
  8. Przedwodniczący - Piotr Jaworowski
  9. Wiceprzewodniczący - Sebastian Wileński
  10. Sekretarz - Adam Kalisiewicz