Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
pochmurno
14°C

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXX.213.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok, celem zebrania uwag, wniosków opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego.

Konsultacje społeczne odbyły się w dniu 6 listopada 2023 r. w formie otwartego spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Stare Juchy, w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, przy ul. Ełckiej 8, w godz. 10:00 – 12:00.

Konsultowany dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Gminy Stare Juchy oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  Programu w 2024 r. została oszacowana  na podstawie zgłoszeń dokonywanych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym w odpowiedzi na zapytanie pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zapytanie drogą e-mail zgłosiło:  

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA” – (,,Działaj Lokalnie”) - 10.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach – (Organizacja Mikołajek na terenie Gminy Stare Juchy) – 8.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Starch Juchach – (Założenie dziecięcej grupy teatru ognia)  - 8.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Starch Juchach (Treningi z Orłem) – 7.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Starch Juchach – (Mali ratownicy) – 7.000,00 zł

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach, Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach, udział w konsultacjach wziął również przedstawiciel Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Stare Juchy.

Podczas konsultacji wniesiono do Programu następujące uwagi:

Pytano o wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs ofert – uczestnicy spotkania zostali poinformowani o wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniu przez organizacje pozarządowe i z czego wynikają kwoty które zostały wpisane do Programu na poszczególne zadania.
Pytano o możliwość wprowadzenia kryterium oceny wniosków poprzez dodatkowy punkt za udział w konsultacjach społecznych.
Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich zgłosiły potrzebę zwiększenia w przyszłych latach środków na działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Przeznaczenie dodatkowych środków na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 5.000,00 zł

Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Stare Juchy na 2024 rok.

 

Sporządził/ła

Podinspektor ds. Rozwoju Gminy

/-/ Justyna Turkowska-Cedrowska

Zatwierdził/ła

Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.